Boisko dla Wildy – głosujemy!

Poznański Budżet Obywatelski na rok 2020

Wszystkich mieszkańców Poznania, Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5, Przyjaciół SP 5, prosimy o oddanie swojego głosu w Poznańskim Budżecie Obywatelskim na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 5.
projekt rejonowy “Boisko dla Wildy” – X.6
https://pbo2020.um.poznan.pl/d/496

osować można przez Internet:

    • Wejdź na stronę https://pbo2020.um.poznan.pl/
    • Wybierz Głosowanie (górny pasek po prawej stronie)
    • Wybierz projekt rejonowy “Boisko dla Wildy” X.6

lub osobiście w Szkole Podstawowej nr 5 – stanowisko komputerowe czeka:

  • 7.10.2019 17:00-19:00
  • 11.10.2019 11:00-16:00
  • 14.10.2019 8:00-13:00

To warto wiedzieć!
Rodzice głosują w swoim imieniu i w imieniu swoich dzieci!
Wpisują pesel dziecka, adres zamieszkania, potwierdzają prawdziwość danych swoim imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu.
Pięcioosobowa rodzina – mama, tata i troje dzieci
to 5 peseli = 5 głosów!

Zaproś do głosowania rodzinę, przyjaciół, znajomych!