Projekt “Wspólnie możemy więcej”

Uczniowie klasy 6b brali udział w programie “Wspólnie możemy więcej”
organizowanym przez Fundację Kreaktywator. Nasi uczniowie zapoznali się z praktycznymi aspektami funkcjonowania programów miejskich (Poznański Budżet Obywatelski) i zdobyli wiedzę i motywację do samodzielnego podejmowania działań społecznych na rzecz lokalnej społeczności. Podczas warsztatów trenowali umiejętności „miękkie” (np.: współpraca w zespole, kreatywność), jak i „twarde” (np.: umiejętność przygotowania wniosku do PBO).

Samodzielnie wykonali projekt “Choco Piątka”, który zajął pierwsze miejsce podczas podsumowania programu w Urzędzie Miasta Poznania.
Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie Urzędu Miasta, pod linkiem