Akcja strajkowa – 11, 12 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,
ze względu na brak porozumienia ZNP ze stroną rządową, nauczyciele nadal deklarują wolę kontynuacji strajku.
W dniach 11 i 12 kwietnia za zgodą Wydziału Oświaty zajęcia są zawieszone. Nie ma zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
Zapewniamy zajęcia opiekuńcze w świetlicy w godzinach od 6:00 do 17:00.
 
Przypominamy, że stołówka w czasie akcji strajkowej będzie otwarta, posiłki będą wydawane, po wcześniejszej deklaracji (telefonicznej) rodzica
kontakt: Katarzyna Raszko, tel. 512-919-118