Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice,
ze względu na brak porozumienia ZNP ze stroną rządową, nauczyciele nadal deklarują wolę kontynuacji strajku. Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku, wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 10,11 i 12 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania dzieciom i młodzieży w szkole w tych dniach .
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony.

Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych przypadkach dzieciom, których rodzice są w bardzo trudnej sytuacji, zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00 – 16.00 w dniach 10,11 i 12 kwietnia.

Dyrekcja

WAŻNE !

Stołówka w czasie akcji strajkowej będzie otwarta, posiłki wydawane będą jak zwykle.
Uprzejmie prosimy  rodziców  o informację czy dziecko będzie korzystało w tych dniach z wyżywienia- kontakt: Katarzyna Raszko, tel.512-919-118