Informacja w sprawie zawieszenia zajęć w dniach 8 kwietnia 2019 r. i 9 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,
działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. , na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 r.  do 9 kwietnia 2019 r. Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły od dnia 8 kwietnia 2019 r. do
9 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 8 i 9 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na stronie naszej szkoły sp5poznan.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej: www.poznan.pl oraz na stronie: Poznański Serwis Oświatowy znajdą Państwo informacje dotyczące tego, jakie zajęcia można zaoferowac dzieciom w czasie ewentualnego strajku nauczycieli szkół i placówek oświatowych.

W załącznikach znajdą Państwo konkretne oferty domów kultury, jednostek sportowych i kulturalnycm Miasta Poznania wraz z opisem rodzaju zajęć. Bardzo prosze poinformować o tej możliwości nauczycieli, rodziców oraz uczniów Państwa placówek.

http://www.poznan.pl/mim/info/news/co-zrobic-z-dzieckiem-w-czasie-strajku,131123.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html