Wizyta klas ósmych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych

Klasy ósme w ramach doradztwa zawodowego brały udział w lekcjach pokazowych oraz  w warsztatach „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” w Zespole Szkół Budowlano – Drzewnych na Raszynie w Poznaniu.
Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą szkoły skierowaną dla ósmoklasistów.