Przerwa z klasą

Od poniedziałku w naszej szkole ruszyła akcja „Przerwa z klasą”.

Na przerwach, przed i po lekcjach, uczniowie  mogą w bibliotece wypożyczać gry planszowe
i grać w holu szkoły.

Regulamin korzystania z gier planszowych dla klas IV-VIII

  1. Gry planszowe znajdujące się w bibliotece szkolnej są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu.
  2. Gry planszowe zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców przy naszej szkole.
  3. Gry należy traktować z poszanowaniem, jako własność Szkoły i wspólne dobro wszystkich uczniów.
  4. Z gier planszowych można korzystać tylko podczas dużych przerwach, przed i po lekcjach.
  5. Uczniowie  informują panią bibliotekarkę o wyborze gry, za którą będą odpowiedzialni podczas zabawy, sprawdzają jej stan i zapisują swój wybór w zeszycie.
  6. Uczniowie korzystają z gry zgodnie z jej przeznaczeniem, nie niszczą jej, a wszystkie jej uszkodzenia powstałe w trakcie zabawy  zgłaszają nauczycielowi.
  7. Po skończonej grze (lub przed końcem przerwy) uczniowie, składają ją do pudełka i zanoszą do biblioteki szkolnej.
  8. Uczeń który celowo zniszczył grę jest zobowiązany do jej naprawy lub odkupienia.
  9. Podczas korzystania z gier uczeń zachowuje się w sposób kulturalny, nie krzyczy, nie kłóci się oraz nie zakłóca zabawy inny uczniom.
  10. Uczeń , który nie będzie stosował się do powyższego regulaminu nie będzie mógł korzystać z gier planszowych do odwołania