Drzewo św. Franciszka

Drzewo św. Franciszka

Dnia 30.10.2018 r. w naszej szkole odbył się happening uwieńczony posadzeniem “Drzewa Franciszka”, symbolu promującego postawy ekologiczne, a także przybliżającego postać św. Franciszka – patrona ekologów. W wydarzeniu brała udział społeczność szkolna SP5 w Poznaniu: uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, a także rodzice oraz mieszkańcy dzielnicy Wilda. Akcja wzbogacona została również o zbiórkę darów dla zwierząt z poznańskiego schroniska. Wydarzeniu patronował także Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, który czynnie wspierał naszą akcję i pomógł w jej realizacji. Za zgodą ZZM w Poznaniu nasze drzewo, gatunku wiśnia piłkowana, posadzone zostało na skrzyżowaniu ulic Traugutta/Rolna. W późniejszym czasie powstanie tabliczka upamiętniająca całe wydarzenie. W czasie poprzedzającym drzewa, w szkole odbył się szereg wydarzeń promujących szerzenie wiedzy na temat ekologii, ochrony środowiska, a także ważnej roli drzew w ekosystemie. Uwieńczeniem naszych działań edukacyjnych stała się przepiękna gazetka na głównym holu szkoły, którą przygotowała pani Anna Rahn. Z okazji happeningu, uczniowie przygotowali transparenty, informujące o całym wydarzeniu, z którymi przeszli przez ulice Poznania. Podczas sadzenia drzewa wspierały nas panie katechetki, które opowiedziały dzieciom o świętym Franciszku, natomiast uczniowie przygotowali naukowe wiadomości na temat roli drzew w ekosystemach, które przedstawili uczestnikom. Koordynatorem całej akcji była pani Anna Rahn.

Składamy serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pozostałym osobom, które swoją obecnością i zaangażowaniem pomogły w pomyślnej realizacji tego przedsięwzięcia.