Projekty realizowane w SP 5 przy wsparciu finansowym Rady Osiedla Wilda

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Rada Osiedla Wilda dofinansowała realizację następujących projektów:

  1. Uczymy dzieci programować.
  2. Matematyka z myszką.
  3. Konkurs plastyczno-literacki “Wilda moja mała ojczyzna”.
  4. Mali ratownicy.
  5. Wildecki Mistrz Tabliczki Mnożenia.

Powyższe  przedsięwzięcia realizowane będą w roku szkolnym 2018/2019.

Autorami i realizatorami powyższych projektów są nauczyciele naszej szkoły.