Spotkania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy

na organizacyjne spotkania z rodzicami 10 i 11 września 2018 roku

10 września 2018 roku
Spotkanie z Dyrektorem w auli szkoły godzina 17:00 Spotkanie z Dyrektorem w auli szkoły godzina 17:30
Klasa 1a (sala 108) Klasa 4a (sala 210)
Klasa 1b (sala 109) Klasa 4b (sala 213)
Klasa 2a (sala 105) Klasa 4c (sala komputerowa)
Klasa 2b (sala 107) Klasa 5a (sala 208)
Klasa 3a (sala 212) Klasa 5b (sala 207)
Spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 17:30
Spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 18:00
11 września 2018 roku
Spotkanie z Dyrektorem w auli szkoły godzina 17:00 Spotkanie z Dyrektorem w auli szkoły godzina 17:30
Klasa 5c (sala 210) Klasa 8a (sala 14)
Klasa 6a (sala 205) Klasa 8b (sala 209)
Klasa 6b (sala komputerowa)
Klasa 7a (sala 207)
Klasa 7b (sala 208)
Spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 17:30 Spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 18:15