Podręczniki

W roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z rozporządzeniem MEN, podręczniki i ćwiczenia do klas I – VIII są BEZPŁATNE i zostaną dostarczone uczniom przez szkołę. Jedynie podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

Podręczniki do religii:

  • klasa 1: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa J. Szpet; D. Jackowiak
  • klasa 2: Kochamy Pana Jezusa J. Szpet; D. Jackowiak
  • klasa 3: Kochamy Pana Jezusa J. Szpet; D. Jackowiak
  • klasa 4: Jestem chrześcijaninem opracowanie zbiorowe bez kart pracy
  • klasa 5: Wierzę w Boga J. Szpet; D. Jackowiak
  • klasa 6: Wierzę w Kościół J. Szpet; D. Jackowiak
  • klasa 7: Spotkanie ze słowem (dotychczasowy podręcznik do klasy I gimnazjum) J. Szpet; D. Jackowiak bez kart pracy
  • klasa 8: Aby nie ustać w drodze (dotychczasowy podręcznik do klasy II gimnazjum) J. Szpet; D. Jackowiak bez kart pracy